Home / Blog / Afrika: muziek is iets wat we met z’n allen moeten delen

Afrika: muziek is iets wat we met z’n allen moeten delen

Stroming 11
Yannick in studio.

Vaak zijn het de vrouwen die een lied inzetten. Een gelegenheidslied, bij een ritueel of bij een feest. Een lied dat uit de orale overlevering van het dorp komt en is doorgegeven. Daarna zetten de drums in, met verschillende toonhoogten. En dan de dans.
Hoezo kun je melodie maken met een drum? Ik stel de vraag maar even. Ook al hoor ik het dagelijks in de verte vanuit mijn eigen ruimte, ik kan het niet goed begrijpen hoe je met drums melodie creëert. Yannick pakt drie Afrikaanse drums uit de kast en begint te spelen. De toonhoogtes zijn verschillend en de melodie ontstaat door de ritmes die op elkaar reageren en die resoneren.
Vandaag bezoek ik Yannick van ter Beek in de percussie studio van Stroming, waar vier afgestudeerde slagwerkers hun eigen bedrijfsruimte hebben ingericht.
De plek van Yannick onderscheidt zich, omdat hij als specialisme Afrikaanse percussie heeft gekozen. Of niet gekozen, want hij speelt het al van jongs af aan en is begonnen in Apeldoorn bij Jelle de Kroon en bij Ponda O’Bryan in Amsterdam. Het uit zich in de vanzelfsprekendheid waarmee hij met een Afrikaanse danser uit Amsterdam een danscursus zou willen opzetten, die hij zelf met drums begeleidt. Een natuurlijke keuze. De drums volgt de les en de ritmes die worden ingestudeerd, het tempo, de opbouw van de dans. Muziek en dans staan nooit stil.
Volgens Yannick is er nog heel veel te ontwikkelen en door te geven. ‘Het geluid van de Afrikaanse djembé is dwingender dan bijboorbeeld de Latijns-Amerikaanse conga’, zegt hij. ‘Je moet het weten te plaatsen in de begeleiding van een lied’. Het pakt je beet en brengt je dichter bij de grond. Het zet je in beweging.
‘Soms ben ik bang dat we naar een universele cultuur gaan en dat het lokale verdwijnt. En het lokale is de bron van een ander geluid, van vernieuwing, van beweging’.
‘Ik wil graag met goede artiesten uit Afrika werken en er workshops voor organiseren hier’ zegt Yannick. ‘Ik geef niet zoveel les en beschouw mezelf nog steeds als leerling. Mijn werk is gebaseerd op onderzoek, waar ik soms voor op reis ga naar West- Afrika’.

Top