Home / Blog / DIERENDROMEN

DIERENDROMEN

contact maken met wat al aanwezig is. een pedagogische kijk op het kunstvak met voorbeelden uit de Dromenfabriek

Een paar maanden geleden haalde ik mijn neefje van vier jaar op uit school. We liepen naar de fiets die aan een paal vast stond en ik vroeg hoe zijn dag was. Met een veelbetekenende blik in zijn ogen wees hij op zijn mond die hij tot een streepje had samengetrokken. Pas in de gang van het huis ging de mond weer open. ‘ ja ik kan niks zeggen buiten, want dan vliegen er allemaal beestjes in mijn mond en daar kan ik ziek van worden’.
Wat bleek later?  De meester had verteld over bacteriën en plaatjes laten zien, van die enge uitvergrotingen op internet.
Als je begrijpt wat hier misgaat heb je de kern te pakken. Die kern leidt tot hoogwaardige ontmoetingen met kinderen, waarbij ze laten zien wie ze zijn en het beste uit de kast trekken om jou (of andere volwassenen) te vertellen hoe ze iets beleven. Kwaliteit gegarandeerd. Rijkdom ook. Diversiteit al helemaal.
Wat ook leuk meegenomen is: je bent gelijk ook met taal bezig, met schrijven, met verbeteren, met: ‘hoe zeg ik het zo, dat iedereen snapt wat ik bedoel’.
De nieuwe golf van professionalisering in het onderwijs lijkt deze voorwaarde om te leren opzij te leggen: begrijpen dat een kind geen volwassene is en dat er bepaalde regels of omwegen zijn om hun aandacht te vangen en vast te houden. Als het om kunst gaat dan komt daar nog iets bij: de magische wereld als bron van rijkdom en diversiteit, die in de kleutertijd op een hoogtepunt is en langzaam afneemt, ten faveure van de groep en het leren in de groep, maar die ook in de bovenbouw nog steeds aanwezig is. Die wereld staat garant voor lichtheid, voor spontaniteit, voor een eigen visie, voor authentieke ervaringen, die anders zijn dan de onze.
Het erkennen van die wereld betekent voor een kind in de eerste plaats veiligheid in de trend van:ik ben okay, jij bent okay. Voor een kleuter is het zien van plaatjes van bacteriën en de mededeling dat ze te klein zijn om te zien en dat je er ziek van kunt worden onveilig, omdat er geen begrip is van het magische karakter van die wereld. Mijn neefje nam zo zijn eigen maatregelen; vanuit zijn wereld niet meer dan een adequate.

In de tweede plaats betekent erkenning van die wereld het aanboren van de bron van creativiteit en diversiteit.
Wanneer er oprechte belangstelling in de opdracht doorklinkt naar hun manier van denken, dan laten kinderen je ook zien en ervaren hoe ze denken en is er echt contact. een betere start voor leren kun je niet hebben.
Bij sommige kinderen werkt het niet direct goed en merk je dat er iets aan de hand is. Een goede kunstles kan een therapeutisch effect hebben, een gesprekje apart is vaak genoeg om de stroom weer op gang te brengen of gewoon de aandacht af te leiden van een onderwerp dat te heftig is op dat moment.
De beloning is groot: binnen een klas komt er een veelheid van verhalen en beelden los die samen een heel boek vormen, vol met beelden die je eigenlijk nog wel even vast zou willen houden. Als de kinderen aan het einde van de les de verhalen bij hun tekeningen vertellen, dan zie je pas wat de oogst is. Dat vertellen is kwetsbaar; vaak gaat het over gevaar, maar als het in een sfeer van veiligheid plaatsvindt, dan heb je direct daarna weer een stapje in de richting van samenhang in de groep gedaan. Nummer drie in het rijtje van voordelen van deze manier van kijken naar kinderen is dus deze: je leert elkaar beter kennen en waarderen. Zo gaan diversiteit en groepsvorming hand in hand.

Last but not least: het erkennen van de leefwereld van het kind betekent kwaliteit. Het is uiteindelijk de verbazingwekkende uitdrukkingskracht van de tekeningen en verhalen die overtuigt en mij als volwassene inspireert en die laat zien dat er een volwaardige uitwisseling heeft plaatsgevonden.

Alle tekeningen zijn gemaakt door groep 3a van de Frisoschool in Dordrecht op 13 februari 2018

Top